Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Văn bản quản lý Thông báo số 57/TB-HVCTKV về việc sử dụng tài khoản trên Trang thông...  
 
Cập nhật 25-10-2017

Thông báo số 57/TB-HVCTKV về việc sử dụng tài khoản trên Trang thông tin điện tử (www.hcma4.vn)

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   57  TB-HVCTKV

 

Cần Thơ, ngày 20­ tháng 10 năm 2017


THÔNG BÁO

                                          Về việc sử dụng tài khoàn trên Trang thông tin điện tử                                              

Học viện Chính trị khu vực IV tại địa chỉ http://www.hcma4.vn

____________

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc về việc sử dụng một tài khoản để đăng nhập vào Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực IV sử dụng vào các mục đích như: đánh giá bài giảng trực tuyến, xem lịch giảng, xem điểm thi đối với cán bộ, công chức, viên chức và học viên.

Phòng Công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng Học viện đã tiến hành xây dựng hoàn thiện dữ liệu về tài khoản đăng nhập trên Trang thông tin điện tử và chính thức áp dụng từ ngày 27/10/2017.

Lưu ý:

- Đối với học viên, phải đăng nhập mới sử dụng được các tính năng đánh giá bài giảng trực tuyến, xem lịch giảng, xem điểm thi.

- Đối với cán bộ công chức viên chức sẽ phân quyền theo nhiệm vụ và yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Các cán bộ, công chức, viên chức chưa có tài khoản liên hệ với Phòng Công nghệ thông tin để cấp tài khoản.

Văn phòng xin thông báo ý kiến của Giám đốc Học viện và đề nghị các đơn vị thực hiện./.     

 

          Nơi nhận:                                                                                  TL. GIÁM ĐỐC

          - Ban Giám đốc;                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG

          - Các đơn vị trực thuộc;

          - Các lớp cao cấp;

          - Lưu VT, Phòng CNTT.                                                                 (Đã ký)

                                                                                                            Phan Việt Châu

                                                                             

 Tải về


 
  Trang chủ Văn bản quản lý Thông báo số 57/TB-HVCTKV về việc sử dụng tài khoản trên Trang thông...