Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Tin tức hoạt động Bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính tr...  
 
Cập nhật 28-12-2017

Bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị A49-BL, A50-TG, A51-KG, A52-CM

Ngày 27 – 28/12/2017, Học viện Chính trị khu vực IV đã phối hợp với Tỉnh ủy Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau  bế giảng 4 lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung (A49-BL, A50-TG, A51-KG, A52-CM).

Theo báo cáo tổng kết, 4 lớp khai giảng trong tháng 11 và 12/2016, qua gần một năm học tập và nghiên cứu, có 192/192 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp (A49-BL: 16/54 đạt loại giỏi, 33/54 đạt loại khá, 5/54 đạt loại trung bình khá; A50-TG: 11/46 đạt loại giỏi, 30/46 đạt loại khá, 5/46 đạt loại trung bình khá; A51-KG: 9/46 đạt loại giỏi, 8/46 đạt loại khá, 25/46 đạt loại trung bình khá, 4/46 đạt loại trung bình; A52-CM: 7/46 đạt loại giỏi, 35/46 đạt loại khá, 4/46 đạt loại trung bình khá).

Trong quá trình học tập, 192 học viên đã được trang 4 khối kiến thức được xây dựng theo Đề án 1677, các học viên đã được trang bị 4 khối kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các môn Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm các môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về một số lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; Các vấn đề về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý gồm các môn Chính trị học, Khoa học lãnh đạo, Nhà nước và pháp luật, Quản lý kinh tế, Quan hệ quốc tế; Các chuyên đề bổ trợ bao gồm các chuyên đề tự chọn và bắt buộc./.

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị A49-BL

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị A51-KG

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị A52-CM

______________

Bài và ảnh: Văn phòng Học viện

Đang xem trang Xem tất cả 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
 
  Trang chủ Tin tức hoạt động Bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính tr...