Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Tin tức hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị t...  
 
Cập nhật 07-11-2017

Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị tập trung A60-TG

Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung A60-TG

Ngày 7/11/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp Tỉnh ủy Tiền Giang, Trường Chính trị Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa A60-TG, niên khóa 2017 - 2018, với tổng số 53 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý và dự nguồn của tỉnh.

Đến dự Lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS Trần Thanh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Lê Tấn Lập, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tiền Giang cùng đại diện cơ quan báo đài địa phương đến đưa tin.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại Lễ khai giảng PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh và khẳng định việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ kiến thức chuyên ngành, tầm nhìn và tư duy chiến lược, có thế giới quan và phương pháp luận giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đặt ra. Các đồng chí Học viên sẽ được trang bị 4 khối kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các môn Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm các môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về một số lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; Các vấn đề về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý gồm các môn Chính trị học, Khoa học lãnh đạo, Nhà nước và pháp luật, Quản lý kinh tế, Quan hệ quốc tế; Các chuyên đề bổ trợ bao gồm các chuyên đề tự chọn và bắt buộc.  Để lớp học đạt kết quả cao nhất, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, học tập và nghiên cứu tài liệu, thảo luận, nghiên cứu thực tế, từ đó có thể vận dụng sáng tạo kiến thức vào công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

TS Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo lớp học

Cũng tại lễ khai giảng, TS Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao kết quả đào tạo của Học việc Chính trị khu vực IV trong thời gian qua và yêu cầu các đồng chí học viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm, tinh thần, thái độ học tập, bố trí thời gan, sắp xếp công việc hợp lý, nghiêm túc thực hiện quy chế đào tạo của Học viện đề ra.

___________

Bài và ảnh: Văn phòng Học viện

 

 
  Trang chủ Tin tức hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị t...