Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và tổ...  
 
Cập nhật 11-01-2017

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Chiều ngày 6/01/2017, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và tổng kết  công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Học viện Chính trị khu vực IV; Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;  Báo cáo sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 06 tháng cuối năm 2016; Công khai tài chính năm 2016; Báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2018.

Tính đến cuối tháng 12/2016, tổng số công chức, viên chức và người lao động của Học viện là 96 đồng chí, trong đó có 01 PGS.TS, 13 Tiến sỹ, 48 Thạc sỹ, 23 Cử nhân, 02 Trung cấp và còn lại là trình độ khác.

Học viện Chính trị khu vực IV đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương tiến hành tổ chức mở lớp. Trong năm 2016 đã khai giảng 15 lớp cao cấp lý luận chính trị, với 1.070 học viên (đào tạo hệ tập trung 07 lớp, 350 học viên; hệ không tập trung 08 lớp, 720 học viên) và 05 lớp Bồi dưỡng theo chức danh (Dân vận: 50; 02 lớp Kiểm tra giám sát: 131, Tổ chức: 89 và Văn phòng cấp ủy: 82 học viên).

Thực hiện tốt nội dung chương trình đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị đúng theo qui định và đảm bảo thời gian đào tạo. Nội dung bài giảng có sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy tích cực, giúp cho học viên tiếp thu nội dung bài tốt hơn. Hiện nay, Học viện đang quản lý 05 lớp Cao học, với 450 học viên; 25 lớp CC LLCT, trong đó 16 lớp hệ không tập trung với 1436 học viên và 9 lớp hệ tập trung với 442 học viên.

Đã triển khai và nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở  đạt loại khá và 01 đề tài cấp bộ đạt loại xuất  sắc; chuẩn bị nghiệm thu 02 đề tài và đang tiếp tục triển khai 02 đề tài cấp bộ.

Các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy của Học viện đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV”.

Tổ chức thành công 01 đoàn ra đi thăm và làm việc tại trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016, và đón thành công 01 đoàn vào (Học viện Hành chính Vân Nam, Trung Quốc) từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 12 năm 2016. Đồng thời, trong năm 2016 Học viện cũng đã kí thành công 01 Biên bản ghi nhớ với Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 11/10/2016.

Cung cấp 1.065 bộ giáo trình cho các lớp Cao cấp chính trị. Phục vụ bạn đọc thường xuyên 20 loại báo, 41 tạp chí nghiên cứu khoa học. Nhập liệu sách và đưa vào kho 581 đầu sách, với 990 quyển. Mua mới 238 tên sách (914 quyển) với tổng số tiền là: 98.673.000đ. Phục vụ hơn 900 lượt bạn đọc mượn - trả sách.

Tạp chí đã xuất bản được 04 số theo định kỳ, đúng kế hoạch đề ra. Nội dung các bài viết tương đối phong phú và có chất lượng.

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2016, Học viện Chính trị khu vực IV đề ra phương hướng nhiệm, nhiệm vụ năm 2017 cụ thể như sau:

1. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện tốt quy trình tuyển dụng, rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức.

2. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng phong trào thi đua học tập, ý thức chấp hành nội quy, quy chế học tập đối với học viên các lớp CCLLCT, cao học.

3. Nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ trong hoạt động khoa học. Tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn bức thiết ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của đất nước nói chung.

4. Đối với công tác Hợp tác quốc tế, tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, trọng tâm là cụ thể hóa và triển khai thành công các biên bản ghi nhớ đã ký kết, đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với các đối tác khác trong khu vực và thế giới.

5. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác tạp chí; phục vụ và cung cấp thông tin tư liệu đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu học tập của học viên.

6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp việc, công tác hậu cần, phục vụ, bảo vệ và xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo về hành chính, tài chính, hậu cần. Từng bước củng cố tổ chức và hoạt động Văn phòng theo hướng hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của Học viện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - tài sản, xây dựng biên chế gắn với nhiệm vụ, bổ sung, hoàn thiện quy chế tự chủ theo hướng tiết kiệm, tạo thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và thực hiện liên doanh, liên kết, cho thuê một số dịch vụ, tạo nguồn thu.

7. Đẩy mạnh hoạt động đoàn thể. Tổ chức quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương chính sách có liên quan đến hoạt động của hệ thống Học viện. Thực hiện và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền về các nhân tố mới, các gương điển hình trong công tác thi đua, khen thưởng.

8. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

__________________

Bài và ảnh: Văn phòng Học viện

Đang xem trang Xem tất cả 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
 
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và tổ...