Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội nghị triển khai học tập, thực hiện Ch...  
 
Cập nhật 03-11-2016

Hội nghị triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Sáng ngày 01/11/2016, Đảng Ủy Học viện Chính trị khu vực IV tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Học viện. 

Hội nghị đã nghe PGS,TS Nuyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quán triệt những nội dung của Chỉ thị. Theo đó, căn cứ vào những nội dung, các cán bộ, đảng viên và người lao động phải thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động công chức, viên chức tự giác xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đẩy mạnh Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và người lao động việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW nhằm đạt kết quả cao nhất./.

__________

Bài: Văn phòng Học viện

 
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội nghị triển khai học tập, thực hiện Ch...