Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết...  
 
Cập nhật 20-09-2016

Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị của khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học”

Chiều ngày 18/9/2016 Khoa Triết học và Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị của khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tham dự Hội thảo, có các giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa Triết học, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học và các đồng chí quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, TS Trương Quang Khải khẳng định sự cần thiết cần phải nghiên cứu, quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XII vào nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị hiện nay; đặc biệt, với tư cách là bộ phận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênnin, việc vận dụng, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy các môn Triết học Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học cần luận giải thấu đáo, sâu sắc cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của Nghị quyết.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ThS Hà Thị Thùy Dương một lần nữa đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy lý luận chính trị nói chung và học phần, chuyên đề khoa học lý luận chính trị thuộc quản lý của Khoa Triết học và Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo và yêu cầu tại đề dẫn Hội thảo, 13 báo cáo tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện gửi về Ban Tổ chức và trình bày trước Hội thảo đã nghiên cứu nhiều khía cạnh của việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XII vào công tác giảng dạy, nghiên cứu. Các tham luận đã làm rõ một số vấn đề liên quan như: một số điểm kế thừa, phát triển của Nghị quyết Đại hội XII so với các văn kiện trước đó; vận dụng Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy một số nội dung kiến thức cụ thể của các học phần; một số thuận lợi, khó khăn trong việc vận dụng Nghị quyết vào công tác giảng dạy, nghiên cứu; những yếu tố cần thiết để quán triệt, vận dụng có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy và nghiên cứu các học phần, chuyên đề khoa học lý luận chính trị thuộc quản lý của Khoa Triết học và Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học...

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, kết thúc vào chiều cùng ngày!

_____________

Tin bài: Khoa Triết học

          

Đang xem trang Xem tất cả 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
 
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết...