Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết...  
 
Cập nhật 13-09-2016

Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị của khoa Xây dựng Đảng”

Chiều ngày 09/9/2016 tại Học viện Chính trị khu vực IV, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị của khoa Xây dựng Đảng”.

Tham dự Hội thảo, có TS. Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, giảng viên, nghiên cứu viên Khoa Xây dựng Đảng và các đồng chí quan tâm đến chủ đề hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS Phan Thị Thúy Vân khẳng định việc quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị là thực sự cần thiết hiện nay. Trên cơ sở đó, các tham luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII cần vận dụng, quán triệt; cũng như các nội dung cần vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị của khoa Xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 17 bản tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện. Ở nhiều khía cạnh khác nhau, các tham luận gửi tới Hội thảo tập trung làm rõ những nhóm vấn đề chính sau:

Thứ nhất, để có thể vận dụng nội dung Nghị quyết Đại hội XII vào nghiên cứu, giảng dạy các môn của khoa Xây dựng Đảng, trước hết mỗi giảng viên, nghiên cứu viên phải thực sự thấm nhuần nội dung của Nghị quyết; từ đó, mới tạo được sức thuyết phục trong việc nghiên cứu, vận dụng, tuyên truyền những nội dung của Nghị quyết, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Thứ hai, thấy được sự kế thừa, phát triển của Văn kiện Đại hội XII so với các Văn kiện của các kỳ Đại hội trước, qua đó nhận rõ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng trên từng lĩnh vực cụ thể; trong từng lĩnh vực phải đánh giá đồng bộ, toàn diện cả những thành tựu, hạn chế, phương hướng, giải pháp thực hiện; tránh phiến diện một chiều...Thứ ba, một số giải pháp và kiến nghị nhằm vận tốt Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu các môn học của khoa Xây dựng Đảng.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, kết thúc vào chiều cùng ngày!

____________

Bài và ảnh: Khoa Xây dựng Đảng

 
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội thảo khoa học: “Vận dụng Nghị quyết...