Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Tin tức hoạt động Đồng bằng sông Cửu Long, mô hình cánh đồn...  
 
Cập nhật 28-04-2016

Đồng bằng sông Cửu Long, mô hình cánh đồng mẫu lớn thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 26/4/2016, Học viện Chính trị khu vực IV và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình cánh đồng mẫu lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” với sự tham dự của các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng ở khu vực ĐBSCL và Hà Nội. Đã có 16 bài tham luận xoay quanh vào chủ đề như: những vấn đề lý luận chung về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình cánh đồng mẫu lớn; hiệu quả từ sản xuất lúa theo mô hình liên kết cánh đồng lớn tại thành phố Cần Thơ; cánh đồng lớn ở ĐBSCL - góc nhìn từ thực tiễn và khuyến nghị chính sách... Đây là Hội thảo nhằm đánh giá hiệu quả và những bất cập trong quá trình thực hiện cánh đồng mẫu lớn hiện nay. Tại Hội thảo các ý kiến của  đại biểu đã nhấn mạnh vai trò liên kết 4 nhà (nhà doanh  nghiệp, nhà nước, nhà khoa học, nhà nông) với việc thúc đẩy phát triển cánh đồng mẫu lớn ngày càng nâng cao hiệu quả và các vấn đề lý luận cũng như thực tiễn đang đặt ra đối với mô hình cánh đồng mẫu lớn ở ĐBSCL có sức sống mới và thu hút nguồn nhân công lao động.

Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình cánh đồng mẫu lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Được biết, cánh đồng mẫu lớn ở ĐBSCL bắt đầu thực hiện tại tỉnh An Giang từ năm 2007 đến nay đã và đang lan tỏa rộng khắp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Qua khảo sát cho thấy toàn vùng ĐBSCL năm 2010 chỉ có 3.000 ha canh tác theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, đến năm 2011 tăng lên 9.000 ha, vụ đông xuân 2012 - 2013 tăng lên đỉnh điểm 71.000 ha. Hiện nay đã có tới 146.350 ha ở các tỉnh, thành ĐBSCL. Tuy nhiên, việc phát triển cánh đồng mẫu lớn vẫn nảy sinh bất cập trong quá trình sản xuất như xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm vẫn được xem là bài toán mang tính chiến lược và toàn cầu hóa về hội nhập kinh tế quốc tế.

Chính vì vậy, để diện tích trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn tiếp tục nâng cao hiệu quả trong sản xuất, trong đó lợi ích giữa “4 nhà” được chú trọng nhiều hơn nữa. Đặc biệt là vai trò chính sách tín dụng của nhà nước đối với doanh nghiệp và nông dân cần quan tâm thúc đẩy sản xuất đạt hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm hạt gạo đạt chất lượng cao nhằm cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân mà hội thảo đã đề cập đến mang tính lâu dài và bền vững trong sản xuất kinh doanh lúa gạo như: vấn đề phân chia lợi ích trong sản xuất và tạo ra chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả và bền vững; tăng cường vai trò của nhà nước trong đó có chính sách tín dụng được giải ngân kịp thời đến với các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo và nhà nông thực hiện cánh đồng mẫu lớn; nhà nông chủ động nguồn nước tưới tiêu cho diện tích trồng lúa, chú ý là việc phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn thích ứng với biến đổi khí hậu ./.

                                                             Hà Duy Tịnh 

Đang xem trang Xem tất cả 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
 
  Trang chủ Tin tức hoạt động Đồng bằng sông Cửu Long, mô hình cánh đồn...