Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Thông tin đào tạo Bổ sung kiến thức chuyê...  
 
Cập nhật 28-09-2017

Bổ sung kiến thức chuyên ngành dự thi cao học Chuyên ngành Luật

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25  tháng 9  năm 2017

 

       KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO LỚP

BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

 DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - HỌC VIỆN KHU VỰC IV

MÔN: Các học thuyết về NN &PL

Thời gian: 27/9-29/9/2017 (30 tiết)

Lịch lên lớp

TT

Ngày

Buổi

Chuyên đề

Tiết

Giảng viên

 

 

 

1

 

Thứ 4

27/9

S

Khái niệm, nội dung, quan điểm, PPNC  các học thuyết về NNPL

5

TS Hoàng Minh Hội

C

Một số học thuyết phi Mácxít về NNPL ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại

5

TS Hoàng Minh Hội

 

2

Thứ 5

28/9

CN

Một số học thuyết phi Mácxít về NNPL ở châu Âu trước thế kỷ XIX

10

TS Hoàng Minh Hội

3

Thứ 6

29/9

S

Một số học thuyết phi Mácxít về NNPL ở Châu âu trước thế kỷ XX

5

TS Hoàng Minh Hội

C

Thảo luận

 

5

TS Hoàng Minh Hội

II. Câu hỏi thảo luận

1. Nội dung học thuyết NN Đức trị, NN pháp trị

2. Nội dung học thuyết NN pháp quyền

3. Nội dung học thuyết S.Mongtexkiơ, J.J Rutxô và một số học thuyết đã học.

III. Thời gian, địa điểm.

  Ghi chú

Thời gian:  S 7h30-11h40

                    C 13h-17h

                

Địa điểm: Học viện CT khu vực IV

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS,TS Trịnh Đức Thảo

 

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Hà Nội, ngày 25  tháng 9  năm 2017

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO LỚP

BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

 DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - HỌC VIỆN KHU VỰC IV

Môn: Lý luận về  NN pháp quyền XHCN VN

Thời gian: từ ngày 30/9-2/10/2017  (30 tiết)

Lịch lên lớp

TT

Ngày

Buổi

Chuyên đề

Tiết

Giảng viên

 

1

Thứ 7

30/9

CN

Cơ sở hình thành quan điểm về nhà nước pháp quyền XHCN

10

TS Lê Đinh Mùi

DĐ: 0912.728.652

2

Chủ nhật

01/10

CN

Quá trình nhận thức về nhà nước pháp quyền XHCN của ĐCSVN thời kỳ đổi mới và đặc trưng của nhà nước PQXHCN

10

TS Lê Đinh Mùi

 

3

Thứ 2

2/10

S

Thảo luận, hệ thống giải đáp

 

5

TS Lê Đinh Mùi

 

4

 

 

Thi hết môn

5

 

 

II. Câu hỏi thảo luận

1.      Cơ sở hình thành quan điểm về nhà nước pháp quyền XHCN

2.      Quá trình nhận thức và đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

III. Thời gian, địa điểm.

  Ghi chú

Thời gian:  S 7h30-11h40

                    C 13h-17h

Địa điểm: Học viện CT khu vực IV

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS,TS Trịnh Đức Thảo

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Hà Nội, ngày 25  tháng 9  năm 2017

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO LỚP

BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

 DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - HỌC VIỆN KHU VỰC IV

          Môn: Lịch sử NN&PL một số nước trên thế giới

             Thời gian: từ ngày 7/10-11/10/2017 (45 tiết)

I. Lịch lên lớp

TT

Ngày

Buổi

Chuyên đề

Tiết

Giảng viên

1

Thứ 7

7/10

CN

Lịch sử NN&PL Phong kiến

10

TS Lê Thanh Bình

DĐ: 0904.683.330

2

Chủ nhật

8/10

S

Lịch sử NN&PL Phong kiến

5

TS Lê Thanh Bình

 

C

Lịch sử NN&PL Tư sản

5

TS Lê Thanh Bình

 

3

Thứ 2

9/10

S

Lịch sử NN&PL Tư sản

5

TS Lê Thanh Bình

 

C

Nhà nước và Pháp luật XHCN

 

5

TS Lê Thanh Bình

 

4

Thứ 3

10/10

S

Nhà nước và Pháp luật XHCN

 

5

TS Lê Thanh Bình

 

C

Nhà nước và Pháp luật XHCN

 

5

TS Lê Thanh Bình

 

5

Thứ 4

11/10

S

Thảo luận

 

5

TS Lê Thanh Bình

 

II. Câu hỏi thảo luận

1. Sự hình thành và phát triển NN&PL Phong kiến ở phương Đông và phương Tây

2. Sự hình thành và phát triển NN&PL Tư sản.

3.  Phân tích thành quả, giá trị và vai trò của NN&PL XHCN

 

  Ghi chú

Thời gian:  S 7h30-11h40

                    C 13h-17h

Địa điểm: Học viện CT khu vực IV

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS,TS Trịnh Đức Thảo

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9  năm 2017

 

 

     KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO LỚP

  BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

 DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ – HỌC VIỆN KHU VỰC IV

           Môn: Lịch sử NN&PL XHCN Việt Nam

                Thời gian: từ ngày 3/10-6/10/2017 (45 tiết)

I. Lịch lên lớp

TT

Ngày

Buổi

Chuyên đề

Tiết

Giảng viên

1

Thứ 3

3/10

 

S

Lịch sử NN và PL VN giai đoạn 1992 đến nay

5

TS Trần Đình Thắng

DĐ: 01275.664.755

C

Lịch sử NN và PL VN giai đoạn 1959-1980

5

TS Trần Đình Thắng

 

2

Thứ 4

4/10

CN

Lịch sử NN&PLVN giai đoạn 1945-1959

10

TS Trần Đình Thắng

 

3

Thứ 5

5/10

S

 

Lịch sử NN và PL VN giai đoạn 1959-1980

5

TS Trần Đình Thắng

 

C

Lịch sử NN&PLVN giai đoạn 1980-1992

5

TS Trần Đình Thắng

 

4

Thứ 6

6/10

S

Lịch sử NN&PLVN giai đoạn 1980-1992

5

TS Trần Đình Thắng

 

C

Thảo luận

5

TS Trần Đình Thắng

 

I. Câu hỏi thảo luận

1. Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn 1945-1959

2. Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn 1959-1980

3. Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn 1980-1992

4.Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn 1992 đến nay

  Ghi chú

Thời gian:  S 7h30-11h40

                    C 13h-17h

                 Địa điểm: Học viện CT khu vực IV

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS,TS Trịnh Đức Thảo

   

 

 Tải về

 

Đang xem trang Xem tất cả 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
 
  Trang chủ Thông tin đào tạo Bổ sung kiến thức chuyê...  
GÓC THÀNH VIÊN  
 
Đăng ký
Quên mật khẩu?
 
   
  VIDEO TƯ LIỆU  
 
This text will be replaced
 
  >> Xem thêm <<  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 
 
     
Lượt truy cập Untitled Document
Đang online: 3
Hôm nay: 170
Hôm qua: 192
Trong tuần: 544
Trong tháng: 1323
Trong năm: 3243

Tổng số:  2539729