Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Thông tin đào tạo Bổ sung kiến thức chuyê...  
 
Cập nhật 28-09-2017

Bổ sung kiến thức chuyên ngành dự thi cao học Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

------------

VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

                      Hà Nội, ngày 25  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-HỌC TẬP

Lớp: Bổ sung kiến thức chuyên ngành dự thi cao học

Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mở tại Học viện khu vực IV

     Môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (45 tiết)

     Thời gian: Từ ngày 26/9 đến 28/9/2017

Thời gian

Nội dung bài giảng

Số tiết

Giảng viên

Thứ ba

26/9

Sáng: Đảng CSVN ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên

Chiều: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930-1945)

Tối: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

5

 

5

 

5

 

TS Phạm Văn Búa

(ĐT:0908829270)

Giảng viên mời

TS Phạm Văn Búa

TS Phạm Văn Búa

 

Thứ tư

27/9

Sáng: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Chiều: Đảng lãnh đạo cách mạng XHCN ở miền Bắc (1954-1975)

Tối: Đảng lãnh đạo cách mạng XHCN trên cả nước (1975-1986)

5

 

5

 

5

 

TS Phạm Văn Búa

(ĐT:0908829270)

Giảng viên mời

TS Phạm Văn Búa

TS Phạm Văn Búa

Thứ năm

28/9

 

Sáng: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986-nay)

Chiều: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986-nay) – tiếp

Tối: Sự lãnh đạo của Đảng CSVN - nhân tố quyết định thắng lợi của CMVN

5

 

5

 

5

 

PGS.TS Trần Thị Thu Hương

(ĐT: 0983017894)

PGS.TS Trần Thị Thu Hương

PGS.TS Trần Thị Thu Hương

Thứ tư

4/10

Sáng: Thi viết hết môn

  5

 

                             

- Thời gian:  Sáng: 07g30                                                                             KT. VIỆN TRƯỞNG  

                                   Chiều: 13g00                                                                                  PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                    Tối: 19g00

-  Địa điểm: Học viện Khu vực IV

 

                                                                                                                  PGS,TS Trần Trọng Thơ

 Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

------------

VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

                      Hà Nội, ngày 25  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-HỌC TẬP

Lớp: Bổ sung kiến thức chuyên ngành dự cao học

Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mở tại Học viện khu vực IV

     Môn: Lịch sử Việt Nam (45 tiết)

     Thời gian: Từ ngày 29/9 đến 01/10/2017

Thời gian

Nội dung bài giảng

Số tiết

Giảng viên

Thứ sáu

29/9

Sáng: Lịch sử Việt Nam (1858  - 1884)

Chiều: Lịch sử Việt Nam ( 1884 – cuối thế kỷ XIX)

Tối: Lịch sử Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX

5

 

5

 

5

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

(ĐT: 0983017894)

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

 

Thứ bảy

30/9

Sáng: Lịch sử Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX

Chiều: Lịch sử Việt Nam ( 1930 - 1945)

Tối: Thảo luận

5

5

5

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

(ĐT: 0983017894)

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

 

Chủ nhật

1/10

Sáng: Lịch sử Việt Nam (1945- 1975)

 

Chiều: Lịch sử Việt Nam (1975 - 1986)

Tối: Lịch sử Việt Nam (1986 - nay)

5

 

5

5

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

(ĐT: 0983017894)

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

 

Thứ tư

4/10

Chiều: Thi viết hết môn

5

 

 

                              

- Thời gian:  Sáng: 07g30                                                    KT. VIỆN TRƯỞNG  

                                   Chiều: 13g00                                                   PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                    Tối: 19g00

-  Địa điểm: Học viện Khu vực IV                     

 

 

 

                                                                                   PGS,TS Trần Trọng Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

------------

VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

                      Hà Nội, ngày 25  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-HỌC TẬP

Lớp: Bổ sung kiến thức chuyên ngành dự cao học

Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mở tại Học viện khu vực IV

     Môn: Phương pháp luận sử học (45 tiết)

     Thời gian: Từ ngày0 4/10 đến 06/10/2017

Thời gian

Nội dung bài giảng

Số tiết

Giảng viên

Thứ hai

2/10

Sáng: Đối tượng, chức năng của khoa học Lịch sử

Chiều: Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử

Tối: Tính Đảng trong ngiên cứu khoa học lịch sử

5

5

 

5

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

(ĐT: 0983017894)

PGS, TS Trần Thị Thu Hương

 TS Phạm Văn Búa

(ĐT:0908829270)

Giảng viên mời

Thứ ba

3/10

Sáng: Tính khoa học trong ngiên cứu lịch sử

Chiều: Thảo luận

Tối: Phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic

5

 

5

 

5

TS Phạm Văn Búa

(ĐT:0908829270)

Giảng viên mời

TS Phạm Văn Búa

TS Phạm Văn Búa

 

Thứ năm

5/10

Sáng: Các bước tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học lịch sử

Chiều: Vận dụng phương pháp luận sử học vào nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tối: Thảo luận

 

5

 

5

 

5

TS Phạm Văn Búa

(ĐT:0908829270)

Giảng viên mời

TS Phạm Văn Búa

 

TS Phạm Văn Búa

 

Thứ năm

12/10

Sáng: Thi viết hết môn

 

 

                               

                                                                                                      

- Thời gian:  Sáng: 07g30                                                    KT. VIỆN TRƯỞNG  

                                   Chiều: 13g00                                                   PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                    Tối: 19g00

-  Địa điểm: Học viện Khu vực IV

 

 

                                                                                    PGS,TS Trần Trọng Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

------------

VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

                      Hà Nội, ngày 25  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY-HỌC TẬP

Lớp: Bổ sung kiến thức chuyên ngành dự cao học

Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mở tại Học viện khu vực IV     Môn: Lịch sử công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam(45 tiết)

     Thời gian: Từ  9/10 đến 12/10/2017

 

 

Thời gian

Nội dung bài giảng

Số tiết

Giảng viên

Thứ hai

9/10

Chiều: Một số vấn đề về lịch sử xây dựng Đảng từ 1930-1945

Chiều: Một số vấn đề về lịch sử xây dựng Đảng từ 1945-1954

Tối: Thảo luận

5

5

5

 

 

TS Phạm Văn Búa

(ĐT:0908829270)

Giảng viên mời

TS Phạm Văn Búa

TS Phạm Văn Búa

Thứ ba

10/10

Sáng: Một số vấn đề về lịch sử xây dựng Đảng từ 1945-1954

Chiều: Một số vấn đề về lịch sử xây dựng Đảng từ 1954 – 1975

 

5

5

5

TS Phạm Văn Búa

(ĐT:0908829270)

Giảng viên mời

TS Phạm Văn Búa

TS Phạm Văn Búa

 

Thứ tư

11/10

Sáng: Một số vấn đề về lịch sử xây dựng Đảng từ 1975 - nay

Chiều: Một số vấn đề về lịch sử xây dựng Đảng từ 1975 – nay

Tối: Thảo luận

5

 

5

 

5

TS Phạm Văn Búa

(ĐT:0908829270)

Giảng viên mời

TS Phạm Văn Búa

TS Phạm Văn Búa

Thứ năm 12/10

 

Chiều: Thi viết hết môn

 

 

                                                                                                      

- Thời gian:  Sáng: 07g30                                                    KT. VIỆN TRƯỞNG  

                                   Chiều: 13g00                                                   PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                    Tối: 19g00

-  Địa điểm: Học viện Khu vực IV

 

 

                                                                                   PGS,TS Trần Trọng Thơ

 

 

Đang xem trang Xem tất cả 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
 
  Trang chủ Thông tin đào tạo Bổ sung kiến thức chuyê...  
GÓC THÀNH VIÊN  
 
Đăng ký
Quên mật khẩu?
 
   
  VIDEO TƯ LIỆU  
 
This text will be replaced
 
  >> Xem thêm <<  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 
 
     
Lượt truy cập Untitled Document
Đang online: 7
Hôm nay: 1171
Hôm qua: 1615
Trong tuần: 10323
Trong tháng: 21576
Trong năm: 38459

Tổng số:  2436076