HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV  

LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN

Chương trình này nhằm mục đích góp phần vào việc nâng cao chất lượng bài giảng và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp tại Học viện Chính trị khu vực IV. Đề nghị các đồng chí Học viên vui lòng tham gia đánh giá bài giảng của giảng viên theo các nội dung đã được gợi ý.

Đăng nhập:

Tên đăng nhập*
Mật khẩu*

Quên mật khẩu?